Tel. 61 814 69 52 kontakt@muzeumlusowo.pl

Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu

zapraszają

 VI  KONFERENCJĘ

z okazji:

100. rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego.

Delimitacja i demarkacja granic Odrodzonej Rzeczpospolitej. Historyczne znaki graniczne na ziemiach polskich.

Konferencja odbędzie się w dniu 6 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie ul. Ogrodowa 3A.

PROGRAM

10.00 – 10.15  Otwarcie Konferencji
10.15 – 10.40  Tajemnice wielkopolskich fotografii z lat 1918-1920 Michał Krzyżaniak
10.40 – 11.05  Działalność Głównej Komisji Historii i Tradycji Stowarzyszenia Geodetów Polskich Ryszard Rus
11.05 – 11.30
  Delimitacja i demarkacja zachodniej granicy polsko-niemieckiej Dariusz Lorek, Waldemar Sztukiewicz
11.30 – 12.00  Przerwa kawowa
12.00 – 12.25 
Dokumentacja kartograficzna dla wytyczenia granicy polsko-niemieckiej po Traktacie Wersalskim Monika Proniewicz
12.25 – 12.50  Powojenne losy /po 1945/ oznaczeń granicy polsko-niemieckiej ustalonej w Traktacie Wersalskim Bogusław Tomaszewski
12.50 – 13.15  Wstępne wyniki badań znaków granicznych Nowej Marchii i Królestwa Polskiego – Tadeusz Kośka
KOMUNIKATY
13.15 – 13.25
  Historyczne znaki graniczne na Dolnym Śląsku. Kamień na trzech granicach Jerzy Organiściak
13.25 – 13.35
  Aktualne ustalenia dotyczące granicy polsko-niemieckiej z 1919 r. – sekcja F  Roman Wisła
13.35 – 13.45  Dorobek pięciu Konferencji z cyklu Delimitacja i demarkacja granic Odrodzonej Rzeczypospolitej. Historyczne znaki graniczne na terenie Polski  Maria Jankowska
13.45 – 14.00  Podsumowanie i zakończenie konferencji przy grobie gen. Józefa Dowbora Muśnickiego oraz Jego pomniku
Cmentarz w Lusowie. Pomnik przed szkołą

WYSTAWA
W czasie konferencji czynna będzie wystawa przygotowana na 100-lecie Odzyskania Niepodległości dotycząca granicy polsko-niemieckiej wg ustaleń Traktatu Wersalskiego. Ekspozycję przygotował Zakład Kartografii i Geomatyki WNGiG UAM przy współpracy Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich.