Podczas badania i omawiania historii powstania wielkopolskiego nie można uniknąć jego głębokich powiązań z I wojną światową (1914-1918). Powszechnie wiadomo, że znaczna część powstańców wielkopolskich przeszła przed niepodległościowym zrywem przez tryby niemieckiej...