Tel. 61 814 69 52 kontakt@muzeumlusowo.pl

2 września 2021 roku, w wieku 94 lat zmarł Pan Józef Grajek, współzałożyciel naszego Muzeum. Józef Grajek urodził się 13 stycznia 1927 roku w Rychłowicach koło Wielunia. W 1951 roku zdał maturę w Liceum Pedagogicznym w Rogoźnie Wlkp., a w 1956 roku ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach przez dwa lata był nauczycielem w VI Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, a potem aż do 1986.roku w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Poznaniu. Od 1964 roku aż do emerytury piastował funkcję wicedyrektora. Od 1989 roku organizator świat narodowych i państwowych w Lusowie. W latach 1990-1998 był przewodniczącym Rady Gminy Tarnowo Podgórne, a w latach 2002-2010 radnym tej gminy. W latach 1991-1996 przewodniczył Społecznemu Komitetowi Budowy Szkoły Podstawowej w Lusowie. W 1994 roku założył Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, którego był wieloletnim prezesem. Wspierał również tworzenie i prowadzenie Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie. Został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem „Pro Patria”, uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Gminy Tarnowo Podgórne” oraz wraz z Żoną, Anną Grajek, statuetką „Dobosza Powstania Wielkopolskiego”. Wydał kilka książek, m.in.: „Kronika działalności Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie k. Poznania”, „Porucznik pilot Janina Lewandowska (Biografia)”, „Józef Dowbor Muśnicki. Zarys biografii”. Był również autorem kilkunastu artykułów o Powstaniu Wielkopolskim.
Cześć Jego pamięci!