Zapraszamy na prelekcję ks. Roberta Kulczyńskiego SDB o udziale I Eskadry Wielkopolskiej w odsieczy Lwowa (marzec-czerwiec 1919 r.) oraz o początkach formowania jednostki na Stacji Lotniczej Ławica. Autorowi udało się ustalić wszystkie loty bojowe, załogi, samoloty i...