Tel. 61 814 69 52 kontakt@muzeumlusowo.pl

Szanowni Państwo!

Pod tym linkiem udostępniamy książkę autorstwa Arkadiusza Słabiga i Marzeny Teterus pt. „A Orzeł Biały znów w gnieździe swym gości. Walka o niepodległość i granice w powiatach nadnoteckich w latach 1918-1920. Historia – Pamięć – Edukacja”.

Jak czytamy we wstępie do tego opracowania: „(…) Postanowiono położyć szczególny nacisk na opis wydarzeń rozgrywających się w pasie od Wielenia aż po Wyrzysk. Jak wynika z przeglądu dostępnej literatury, pominięto je lub potraktowano skrótowo
w ogólnych opracowaniach pisanych z perspektywy stolicy regionu. Z drugiej strony wiele cennych ustaleń poczynionych
w ciągu ostatnich 100 lat przez lokalnych historyków i regionalistów pozostało jedynie na kartach niskonakładowych prac nieznanych szerszemu kręgowi odbiorców. Był to kolejny bodziec do przybliżenia czytelnikom wielu interesujących aspektów wysiłków organizacyjnych, zbrojnych i dyplomatycznych mieszkańców północnej Wielkopolski na rzecz włączenia ich „małej ojczyzny” w granice Rzeczypospolitej.

Zapraszamy do lektury.